ಹೊಸಕೆರೆ, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಚೇಳೂರು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

1 min read

ಹೊಸಕೆರೆ, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಚೇಳೂರು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

Tumkurnews
ತುಮಕೂರು: ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಭಾಗ ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ ವತಿಯಿಂದ ಟವರ್’ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಾಹಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 3, 5, 7 ಮತ್ತು 9ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹೊಸಕೆರೆ, ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಚೇಳೂರು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours