1 min read

ಮರಳೂರು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಯಾದವನಗರ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಮರಳೂರು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಯಾದವನಗರ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ Tumkurnews ತುಮಕೂರು: ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ-2ರ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಶಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಟಿ. ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ[more...]